Dezbatere publică: STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ÎNCEPÂND CU ANUL FISCAL 2020

28. Martie 2019

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ÎNCEPÂND CU ANUL FISCAL 2020.

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică - Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se propune spre dezbatere publică:
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ÎNCEPÂND CU ANUL FISCAL 2020
Proiectul de hotărâre a fost afişat la sediul propriu al Primăriei Valea lui Mihai, Calea Revoluţiei, nr. 2, conform Procesului-verbal de afişare nr. 28/CL/ 14 martie 2019 şi publicat pe site-ul: www.valealuimihai.ro
Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primăriei Oraşului Valea lui Mihai – Registratura, respectiv în format electronic pe adresele de e-mail: primaria.valealuimihai@cjbihor.ro sau primaria@valealuimihai.ro, până la data de 10 aprilie 2019, inclusiv.Acţiune de ecologizare

29. Martie 2019

Persoanele preocupate de mediul înconjurător sunt aşteptate sâmbătă, 06 aprilie.

Concurs biciclete la clasele V.-VIII.

1. Aprilie 2019

Ziua Poliției române sărbătorită prin activități extrașcolare la Școala Gimnazială Zelk Zoltán Valea lui Mihai.

ARA: Anunţ

22. Martie 2019

Angajează muncitori în domeniul fabricării încălţămintei, pentru noua linie de producție.

Atenţionare

14. Martie 2019

"În termen de 10 zile de la data primirii prezentei notificări, să vă prezentaţi la biroul staţiei de apă."

 
 
În cazul unor eventuale probleme de protecția consumatorilor accesați:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Toate drepturile rezervate ©
Orașul Valea lui Mihai
Hosted by: