Dezbatere publică: BUGETUL ORAȘULUI VALEA LUI MIHAI PE ANUL 2020

6. Februarie 2020

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea BUGETULUI ORAȘULUI VALEA LUI MIHAI PE ANUL 2020.

 

În conformitate cu prevederile art.39, alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se propune spre dezbatere publică:

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea BUGETULUI ORAȘULUI VALEA LUI MIHAI PE ANUL 2020.

Proiectul de hotărâre a fost afişat la sediul propriu al Primăriei Valea lui Mihai, Calea Revoluţiei, nr. 2, în data de 06. februarie 2020, conform Procesului-verbal de afişare nr. 17/CL/ 06 februarie 2020 şi publicat în data de 06 februarie 2020 pe site-ul: www.valealuimihai.ro

Locuitorii Orașului Valea lui Mihai pot trimite în scris contestații, cu privire la proiectul de buget pe anul 2020, la sediul Primăriei Oraşului Valea lui Mihai – Registratura, respectiv în format electronic pe adresele de e-mail : primaria.valealuimihai@cjbihor.ro sau primaria@valealuimihai.ro, până la data de 21 februarie 2020.Înștiințare

19. Februarie 2020

În atenția persoanelor fizice și juridice cu domiciliul în orașul Valea lui Mihai, care dețin terenuri, animale, clădiri/construcții, mijloace de transport, utilaje și instalații pentru agricultură, precum și a persoanelor fizice și juridice cu domiciliul în alte localități, care dețin bunuri pe raza orașului Valea lui Mihai

Săptămâna meseriilor la Liceul Tehnologic Nr.1 Valea lui Mihai

6. Martie 2020

În zilele de 3 și 4 martie 2020 la Liceul Tehnologic Nr. 1 Valea lui Mihai a avut loc Săptămâna meseriilor.

Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul

28. Ianuarie 2020

Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul.

Donare de sânge: 22 ianuarie 2020

16. Ianuarie 2020

Se organizează donare de sânge la data de 22 ianuarie, ora 8 - 12, în incinta Centrului de Sănătate.

 
 
În cazul unor eventuale probleme de protecția consumatorilor accesați:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Toate drepturile rezervate ©
Orașul Valea lui Mihai
Hosted by: