Anunti pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent

8. Octombrie 2012

ANUNŢ Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai. după cum urmează:

 

                                                                  

 

                                                              ANUNŢ

  

      Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor organizează concurs de recrutare  pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai. după cum urmează:

 

  1. 1.     Condiţii de participare la concurs:

- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/privind Statutul funcţionarilor publici:

-   Condiţi specifice:                            

-         studii superioare de horticultură

-          vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 1 an

-         cunoaşterea limbii maghiare avansat

                  -    cunoştinţe şi abilităţi de operare pe calculator nivel mediu

  1. 2.     Probele stabilite pentru concurs sunt următoarele:

- selectarea dosarelor de concurs ale candidaţilor

- proba scrisă

- proba de interviu

3. Perioada de desfăşurare a concursului este:

                        -  dosarele de concurs se pot depune până în data de 12 octombrie 2012

                         - selectarea dosarelor de concurs pe baza îndepliniri condiţiilor de participare în data de 15 octombrie 2012, ora 15,00

                        -  proba scrisă în data de 17 octombrie 2012, ora 10,00

                          - proba de interviu în data de 19 octombrie 2012, ora 14,00

 

 

PRIMAR,

Nyakó József

 

 

 

                    

                                    

 







ANUNŢ Oraşul Valea lui Mihai.organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice

25. Octombrie 2012

ANUNŢ Oraşul Valea lui Mihai.organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai după cum urmează: - inspector grad profesional debutant în cadrul Compartimentul asistenţă socială; - inspector grad profesional debutant în cadrul Biroului dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură; - referent grad profesional superior în cadrul Biroului buget-contabiliatte, finanţe;

ANUNT

16. Noiembrie 2012

Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului de management local, achiziţii publice din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai

ANUNȚ 2

7. August 2012

Oraşul Valea lui Mihai.organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai după cum urmează: - consilier grad profesional superior în cadrul Biroului dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură; - inspector grad profesional asistent în cadrul Compartimentul asistenţă socială; - inspector grad profesional principal în cadrul Compartimentului management local, achiziţii publice;

ANUNȚ

24. Iulie 2012

Consiliul local al oraşului Valea lui Mihai anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Centrului de asistenţă medico – socială Valea lui Mihai, pe perioadă determinată. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei oraşului Valea lui Mihai.

 
 
În cazul unor eventuale probleme de protecția consumatorilor accesați:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Toate drepturile rezervate ©
Orașul Valea lui Mihai
Hosted by: