Anunț pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

8. Septembrie 2020

Orașul Valea lui Mihai demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020

 

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar, acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.

Venitul lunar net pe membru de familie, realizat în luna iulie a acestui an, nu poate să depășească suma de  1.115 lei (pentru elevii din învățământ primar și gimnazial) respectiv 284 lei (preșcolari).

Actele necesare privind întocmirea dosarelor:

- Cerere tipizată (se poate solicita la sediul Primăriei)

- Acte de identitate ale părinților  /repezentantului legal ( în original și copie)

- Copie certificat de căsătorie părinți

- Certificatele de naștere ale copiilor

- Dovada înscrierii la grădiniță/ școală

- Copie livretului de familie

- Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor, venituri din activități agricole, etc.

- Adeverință de venit de la ANAF – Marghita

- Sentință de divorț (după caz)Curățare, întreținere și dezinfectare

15. Septembrie 2020

SC APA CANAL NORD VEST SA

Joi, 08 octombrie 2020, întrerupere de curent

7. Octombrie 2020

Anunțul distribuitorului

În atenția locuitorilor Orașului Valea lui Mihai

26. August 2020

În urma înștiințării oficiale primite de la DSVSA Bihor, cu confirmarea unui nou focar de pestă porcină africană, la nivelul mai multor gospodării din orașul Valea lui Mihai, toate efectivele din aceste gospodării urmează să fie sacrificate.

AVERTIZARE APICULTORI! Tratament cu insecticid și fungicid in data de 28 august 2020

25. August 2020

Primăria Orașului Valea lui Mihai va aplica tratament cu insecticid în data de 28 august 2020

 
 
În cazul unor eventuale probleme de protecția consumatorilor accesați:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Toate drepturile rezervate ©
Orașul Valea lui Mihai
Hosted by: