ANUNȚ 2

7. August 2012

Oraşul Valea lui Mihai.organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai după cum urmează: - consilier grad profesional superior în cadrul Biroului dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură; - inspector grad profesional asistent în cadrul Compartimentul asistenţă socială; - inspector grad profesional principal în cadrul Compartimentului management local, achiziţii publice;

 

ANUNŢ

Oraşul Valea lui Mihai.organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai după cum urmează:
- consilier grad profesional superior în cadrul Biroului dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură;
- inspector grad profesional asistent în cadrul Compartimentul asistenţă socială;
- inspector grad profesional principal în cadrul Compartimentului management local, achiziţii publice;

Concursul se va organiza la sediul Primăriei oraşului Valea lui Mihai.
Condiţiile de ocupare a funcţiilor publice şi desfăşurarea concursului sunt următoarele:

1. Condiţii de participare la concurs:
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/privind Statutul funcţionarilor publici:
- Condiţi specifice:

A. consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură;
- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea amenajarea teritoriului, arhitectură sau construcţii civile
- vechime în specialitatea studiilor de minim 9 ani
- cunoştinţe şi abilităţi de operare pe calculator nivel mediu
- cunoaşterea limbii maghiare nivel mediu

B. inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentul asistenţă socială
- studii superioare în domeniul asistenţei sociale sau administraţie publică absolvite cu diplomă de licenţă
- vechime în specialitatea studiilor de minim 1 an
- cunoştinţe şi abilităţi de operare pe calculator nivel mediu
- cunoaşterea limbii maghiare nivel mediu

C. inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului management local, achiziţii publice
- studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă
- vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani
- cunoştinţe şi abilităţi de operare pe calculator nivel avansat
- cunoaşterea limbii maghiare avansat

2. Probele stabilite pentru concurs sunt următoarele:
- selectarea dosarelor de concurs ale candidaţilor
- proba scrisă
- proba de interviu

3. Perioada de desfăşurare a concursului este:
- dosarele de concurs se pot depune până în data de 17.08.2012 inclusiv
- selectarea dosarelor de concurs pe baza îndepliniri condiţiilor de participare în data de 23.08.2012, ora 15,00
- proba scrisă în data de 27.08.2012, ora 10,00
- proba de interviu în data de 29.08.2012, ora 10,00

PRIMAR,
Nyako Jozsef

 

 

 Anunti pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent

8. Octombrie 2012

ANUNŢ Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai. după cum urmează:

ANUNŢ Oraşul Valea lui Mihai.organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice

25. Octombrie 2012

ANUNŢ Oraşul Valea lui Mihai.organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai după cum urmează: - inspector grad profesional debutant în cadrul Compartimentul asistenţă socială; - inspector grad profesional debutant în cadrul Biroului dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură; - referent grad profesional superior în cadrul Biroului buget-contabiliatte, finanţe;

ANUNȚ

24. Iulie 2012

Consiliul local al oraşului Valea lui Mihai anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Centrului de asistenţă medico – socială Valea lui Mihai, pe perioadă determinată. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei oraşului Valea lui Mihai.

Invitație la expoziția de încheiere a Taberei Internaționale de Artă

30. Iunie 2012

Vă invităm cu drag la expoziția de încheiere a Taberei Internaționale de Artă, Valea lui Mihai

 
 
În cazul unor eventuale probleme de protecția consumatorilor accesați:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Toate drepturile rezervate ©
Orașul Valea lui Mihai
Hosted by: