A N U N Ţ 20.03.2020

20. Martie 2020

În urma convocării şedinţei Comitetului local pentru situaţii de urgenţă – Valea lui Mihai, din data de 19 martie 2020, s-au stabilit următoarele măsuri pentru limitarea riscului de contaminare cu COVID – 19:

 

1. Începând cu data de 20 martie 2020 pe toată durata stării de urgenţă, se închide Piaţa din Oraşul Valea lui Mihai, cu excepţia zonelor în care se comercializează produse agroalimentare.

2. În aplicarea în Oraşul Valea lui Mihai a ORDONANŢEI nr. 1 din 17 martie 2020 MILITARĂ privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri:

- Se suspendă activitatea de servire şi consum al produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spaţiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locaţiei

- Este permisă organizarea, de către entităţile prevăzute la alin. precedent, a activităţilor de comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienţilor în spaţiile destinate acestui scop, precum cele de tip "drive-in", "room-service" sau livrare la client

- Se suspendă toate activităţile culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală, realizate în spaţii închise

- Se interzice organizarea şi desfăşurarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spaţii deschise

- Organizatorii evenimentelor organizate şi desfăşurate în spaţii deschise, ce presupun participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligaţi să dispună măsuri care să asigure distanţa de minimum 1 metru între participanţi

- Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, să iasă din locaţia în care acestea au fost plasate, măsura se aplică pe toată durata stării de urgenţă,

3. Nerespectarea măsurilor de primă urgenţă prevăzute mai sus, atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Nyakó IozsefGHID AUTOIZOLARE

23. Martie 2020

Vă rog să respectați următoarele obligații!

Odonanță militară nr. 2 din 21.03.2020

23. Martie 2020

Măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ANUNȚ IMPORTANT

18. Martie 2020

SC APA CANAL NORD VEST SA

Anunț în vederea monitorizării și respectării măsurilor speciale pentru protejarea populației

16. Martie 2020

Informații privind persoanele care au călătorit în zone afectate de coronavirus

 
 
În cazul unor eventuale probleme de protecția consumatorilor accesați:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Toate drepturile rezervate ©
Orașul Valea lui Mihai
Hosted by: