Hotărâri - 2017

Număr Data Descriere Descărcare
01 2017-01-06 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 21 decembrie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 06 ianuarie 2017 pdf
02 2017-01-06 H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2017-2018 pdf
03 2017-01-06 H O T Ă R Â R E privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului Oraşului Valea lui Mihai a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.308.000 lei pdf
04 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 06 ianuarie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 ianuarie 2017 pdf
05 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
06 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind atribuirea, în regim de închiriere a unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, pentru sediu al Biroului Parlamentar din oraşul Valea lui Mihai pdf
07 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Oraşului Valea lui Mihai a suprafeţei de 427 mp teren situat în Oraşul Valea lui Mihai, str. Republicii nr.30 pdf
08 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Modernizare str. Bethlen Gabor situată în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor” pdf
8 anexa 1 2017-01-27 hot. 08 din 27 ian.2017 anexa 1_opt.pdf pdf
8 anexa 2 2017-01-27 Hot. 08 din 27 ian.2017 anexa 2_opt.pdf pdf
09 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind propunerea calificativului evaluării performanţelor profesionale al Secretarului oraşului Valea lui Mihai, pentru anul 2016 pdf
10 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2017 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 pdf
11 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L pdf
12 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea de locuinţe sociale pdf
14 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Szentes Attila înainte de expirarea duratei normale a acestuia pdf
17 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind darea în folosinţă gratuită a unui imobil - teren Fundaţiei Sfântul Francisc pdf
15 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
13 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 ianuarie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 februarie 2017 pdf
16 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea unui schimb de imobile pdf
19 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă socială şi prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială pdf
16 Anexa 2 2017-02-28 hot. 16 din 28 02 2017 Anexa 2 pdf
16 Anexa 1 2017-02-28 hot 16 din 28 02 2017 Anexa 1 pdf
20 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
21 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) pdf
22 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Staţie de pompare SP5 pentru apă uzată menajeră, Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor” pdf
22 Anexa 2017-02-28 hot. 22 din 28.02.2017 Anexa pdf
23 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Realizare rețele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos; Kolcsey Ferenc; Avram Iancu; Vorosmarti Mihaly; Ady Endre; Republicii; Gheorghe Doja; Târgului; Izvorului; Breslelor; Fabricii; Szent-Gyorgyi Albert; Băncii; Arpad; George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor” pdf
23 Anexa 2017-02-28 hot. 23 din 28.02.2017 Anexa pdf
24 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea construirii unui bazin didactic de înot în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor pe terenul cu nr. cad.50881 – proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai - pdf
25 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
18 Anexa 1 2017-02-28 hot.18 din 28.02.2017. Anexa 1 pdf
18 Anexa 2 2017-02-28 hot. 18 din 28.02 2017. Anexa 2 pdf
18 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai pdf
26 2017-03-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 februarie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 martie 2017 pdf
28 2017-03-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Îmbunătăţire Infrastructură apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai, judeţul Bihor” pdf
28 Anexa 2017-03-28 Anexa la HOTĂRÂRE 28 din 28.03.2017 pdf
27 2017-03-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017 pdf
37 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind repartizarea de locuinţe tip ANL destinate închirierii, situate în Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
43 2017-05-16 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
42 2017-05-16 Conferirea unor distincţii DIPLOMA DE EXCELENŢĂ cu prilejul Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXV pdf
41 2017-05-16 Aprobarea Programului-cadru al Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” – ediţia XXV pdf
32 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea închirierii unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă pdf
29 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 martie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 aprilie 2017 pdf
30 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind validarea mandatului de consilier local al d-lui TÓTH FERENCZ-CSABA pdf
31 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor din proprietatea publică şi privată a oraşului Valea lui Mihai şi a documentaţiei de atribuire a contractului de închiriere pdf
33 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2018 pdf
34 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2016 pdf
35 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului I. 2017 pdf
36 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al Oraşului Valea lui Mihai”, a altor titluri şi distincţii personalităţilor cu merite deosebite pdf
38 2017-05-16 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 aprilie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 16 mai 2017 pdf
39 2017-05-16 H O T Ă R Â R E privind darea în administrare cu titlu gratuit Asociaţiei Intercomunitară Zona Nord - Vest a terenului în suprafaţă de 436 mp proprietatea publică a oraşului Valea lui Mihai, parte din imobilul – teren identificat prin nr. cadastral 52267 înscris în C.F. nr.52267 - Valea lui Mihai pdf
40 2017-05-16 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia „PRO VALEA LUI MIHAI – ÉRMIHÁLYFALVÁÉRT EGYESÜLET” în vederea organizării Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXV pdf
44 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 16 mai 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 iunie 2017 pdf
45 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Modernizare str. Vorosmarty Mihaly, Oraş Valea lui Mihai, judeţul Bihor” pdf
46 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Modernizarea străzilor Pazmany Peter, Breslelor, Zorelelor şi Bathory Istvan din Oraşul Valea lui Mihai” pdf
47 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017 pdf
48 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai ca observator în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi directori adjuncţi din unităţile de învățământ preuniversitar de stat din oraşul Valea lui Mihai pdf
49 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale din oraşul Valea lui Mihai pdf
50 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din oraşul Valea lui Mihai, pe anul 2017 pdf
51 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
52 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială pdf
45 Anexa 2017-06-30 hot. 45 din 30.06.2017 Anexa pdf
46 Anexa 2017-06-30 hot. 46 din 30.06.2017 Anexa pdf
53 2017-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 iunie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 iulie 2017 pdf
54 2017-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
55 2017-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului II 2017 pdf
56 2017-07-27 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017 pdf
57 2017-07-27 H O T Ă R Â R E privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai şi al S.P.C.L.P. Valea lui Mihai pdf
58 2017-07-27 H O T Ă R Â R E privind desfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Valea lui Mihai pdf
59 2017-07-27 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip ANL şi prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip ANL pdf
60 2017-08-01 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 iulie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 01 august 2017 pdf
61 2017-08-01 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai – Canalizare apă menajeră pe străzile: Kossuth Lajos, Erkel Ferenc, Deak Ferenc, Arany Janos, Nicolae Bălcescu, Petofi Sandor, Dr. Cozac Ludovic, Iosif Vulcan, Lucernei, Jozsef Attila, Kodaly Zoltan, Horea, Orban Balazs, 1 Decembrie, Bartok Bela, Bocskai Istvan, Charles Darwin, Crişan, Korosi Csoma Sandor, Zrinyi Miklos, Mihai Eminescu, Octavian Goga, Stejarului, Lalelelor, Konrad Roentgen, I.L. Caragiale, Salcâmului, Danko Pista, Ştrandului, II. Rakoczi Ferenc” pdf
61 Anexa 1 2017-08-01 Anexa 1 la HOTĂRÂRE 61 din 01.08.2017 pdf
61 Anexa 2 2017-08-01 Anexa 2 la HOTĂRÂRE 61 din 01.08.2017.pdf pdf
62 2017-08-01 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai - Realizare rețele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos; Kolcsey Ferenc; Avram Iancu; Vorosmarti Mihaly; Ady Endre; Republicii; Gheorghe Doja; Târgului; Izvorului; Breslelor; Fabricii; Szent-Gyorgyi Albert; Băncii; Arpad; George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor” pdf
62 Anexa 2017-08-01 Anexa la HOTĂRÂRE 62 din 01.08.2017.pdf pdf
63 2017-08-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 01 august 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 31 august 2017 pdf
64 2017-08-31 H O T Ă R Â R E privind prelungirea contractului de închiriere pentru sediu de partid pdf
65 2017-08-31 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unei locuinţe sociale pdf
66 2017-08-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) pdf
67 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
68 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 31 august 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 septembrie 2017 pdf
69 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017 pdf
70 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai în Consiliul de administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei al unităţilor şcolare din oraşul Valea lui Mihai pdf
71 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unor locuinţe tip A.N.L. destinate închirierii situate în Oraşul Valea lui Mihai, str. Iancu de Hunedoara (Hunyadi Janos) şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
72 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială pdf
73 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Registrului local al Spaţiilor verzi din Orașul Valea lui Mihai pdf
73 Anexa 2017-09-27 Hotărâre 73 din 27.09.2017 Anexa pdf
74 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai la proiectul:Îmbunătăţirea mediului urban în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor,a Studiului de fezabilitate şi a cheltuielilor legate de proiect pdf
74 Anexa 1 2017-09-27 Hotărâre 74 din 27.09.2017 Anexa 1 pdf
75 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai, a parteneriatului şi a contribuţiei proprii aferentă Oraşului Valea lui Mihai la proiectul „Building bicycle road between Vámospércs and Valea lui Mihai" (Construirea unui drum de bicicleta între Vámospércs şi Valea lui Mihai) finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020 și a asigurării fondurilor necesare implementării proiectului pdf
76 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 septembrie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 31 octombrie 2017 pdf
77 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
78 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind darea în administrare către Consiliul Local al Municipiului Marghita a unei părţi din imobilul situat în Oraşul Valea lui Mihai, str. Republicii nr.29, înscris în CF nr. 50692, nr. cadastral 50692, proprietate publică a U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai pdf
79 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului III 2017 pdf
80 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017 pdf
81 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind respingerea cererii de scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale pdf
82 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind modificarea cuantumului lunar al contribuţiei de întreţinere în Centrul de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora pdf
83 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip ANL pdf
84 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale pdf

Hotărâri - 2016

Număr Data Descriere Descărcare
1 2016-01-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 23 decembrie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 ianuarie 2016 pdf
02 2016-01-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent trimestrului IV 2015 pdf
03 2016-01-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Metodologiei privind stabilirea preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai şi a preţului de valorificare a masei lemnoase provenită din partida nr.30056 pdf
05 2016-01-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2016-2017 pdf
06 2016-01-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2016 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 pdf
07 2016-01-27 H O T Ă R Â R E privind propunerea calificativului evaluării performanţelor profesionale al Secretarului oraşului Valea lui Mihai, pentru anul 2015 pdf
04 2016-01-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Canalizare menajeră str. Munkacsy Mihaly, str. Bethlen Gabor si str. Bem Jozsef, Orașul Valea lui Mihai” pdf
08 2016-02-17 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 ianuarie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 17 februarie 2016 pdf
09 2016-02-17 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor economici rezultați în urma actualizării Devizului General ca urmare a reducerii T.V.A la cota de 20% pentru obiectivul „Execuţia reţelei de distribuţie a apei potabilă şi a reţelei de canalizare ale oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor - zona DN19 şi DN19C” finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală pdf
10 2016-02-17 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor economici rezultați în urma actualizării Devizului General ca urmare a reducerii T.V.A la cota de 20% pentru obiectivul „Îmbunătăţirea infrastructură de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai, oraş Valea lui Mihai” finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală pdf
11 2016-02-17 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor economici rezultați în urma actualizării Devizului General ca urmare a reducerii T.V.A la cota de 20% pentru obiectivul „Proiectarea şi execuţia staţiei de epurare a apelor uzate şi tratare a apei potabile al oraşului Valea lui Mihai” finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală pdf
12 2016-02-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 17 februarie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 26 februarie 2016 pdf
13 2016-02-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016 pdf
14 2016-02-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai pdf
15 2016-02-26 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unor locuinţe sociale şi prelungirea unor contracte de închiriere locuinţe sociale pdf
16 2016-02-26 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţe tip ANL şi repartizarea de locuinţe tip ANL destinate închirierii, situate în Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
18 2016-02-26 H O T Ă R Â R E privind stabilirea preţului de valorificare a masei lemnoase provenită din partida nr.30057 din fondul forestier proprietate publică a U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai pdf
17 2016-02-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) pdf
19 2016-02-26 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai pdf
20 2016-03-22 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 26 februarie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 22 martie 2016 pdf
21 2016-03-22 H O T Ă R Â R E privind aderarea Oraşului Valea lui Mihai ca membru în Asociația Grupul de Acțiune Locală Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria, respectiv participarea Oraşului Valea lui Mihai la implementarea Măsurii 19 - Dezvoltarea locală LEADER, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 pdf
22 2016-03-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 22 martie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 31 martie 2016 pdf
23 2016-03-31 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016 pdf
24 2016-03-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procedurii de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţe copiilor proveniţi din familii defavorizate şi de soluţionare a situaţiilor identificate pdf
25 2016-03-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016 pdf
26 2016-03-31 H O T Ă R Â R E privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale din oraşul Valea lui Mihai pdf
27 2016-03-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din oraşul Valea lui Mihai, pe anul 2016 pdf
28 2016-03-31 H O T Ă R Â R E prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială pdf
29 2016-03-31 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip ANL, situată în Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
30 2016-04-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 31 martie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 aprilie 2016 pdf
31 2016-04-29 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
32 2016-04-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia „PRO VALEA LUI MIHAI – ÉRMIHÁLYFALVÁÉRT EGYESÜLET” în vederea organizării Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXIV pdf
33 2016-04-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Programului-cadru al Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” – ediţia XXIV pdf
34 2016-04-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia REKAB din oraşul Valea lui Mihai, str. Zrinyi Miklos nr.6 pdf
35 2016-05-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 29 aprilie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 25 mai 2016 pdf
37 2016-05-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent trimestrului I 2016 pdf
38 2016-05-25 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016 pdf
39 2016-05-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai pdf
40 2016-05-25 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială pdf
41 2016-05-25 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe tip ANL destinate închirierii, situate în Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
42 2016-05-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Actului adiţional nr. 11 la Contractul de lucrări nr. 4162/05 noiembrie 2007 pdf
1 2016-06-23 H O T Ă R Â R E privind alegerea Comisiei de validare pdf
2 2016-06-23 H O T Ă R Â R E privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 05 iunie 2016, ce compun Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai pdf
3 2016-06-23 H O T Ă R Â R E privind constituirea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai pdf
4 2016-06-23 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local pdf
5 2016-06-23 H O T Ă R Â R E privind alegerea viceprimarului pdf
6 2016-06-23 H O T Ă R Â R E privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai pdf
7 2016-07-08 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 23 iunie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 08 iulie 2016 pdf
8 2016-07-08 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016 pdf
10 2016-07-08 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor economici rezultați în urma actualizării Devizului General pentru obiectivul „Proiectarea şi execuţia staţiei de epurare a apelor uzate şi tratare a apei potabile al oraşului Valea lui Mihai” finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală pdf
9 2016-07-08 H O T Ă R Â R E privind respingerea unor cereri de scutire de plată a impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016 pdf
11 2016-07-08 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului nr.55/2011 pdf
12 2016-07-08 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai pdf
13 2016-07-08 H O T Ă R Â R E privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea conducerii interimare a Centrului de asistenţă medico-socială – Valea lui Mihai pdf
14 2016-07-08 H O T Ă R Â R E privind încetarea înainte de termen a Contractului de prestări servicii privind gospodărirea deşeurilor menajere în oraşul Valea lui Mihai, nr.425/2000 pdf
15 2016-07-08 H O T Ă R Â R E privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului obiectivului de investiţii Reabilitare aşezământ cultural - Valea lui Mihai şi asigurarea condiţiilor în vederea executării acesteia pdf
16 2016-08-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 08 iulie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 26 august 2016 pdf
17 2016-08-26 H O T Ă R Â R E privind stabilirea preţului de valorificare a masei lemnoase provenită din partida nr.30058 pdf
18 2016-08-26 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
19 2016-08-26 H O T Ă R Â R E privind numirea domnului Csüri József în funcţia temporar vacantă de director al Centrului de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai pdf
20 2016-08-26 H O T Ă R Â R E privind modificarea componenţei Comisiei de negociere sau licitaţie publică, după caz, pe baza rapoartelor de evaluare, pentru: închiriere, concesionare imobile (terenuri + construcţii) din domeniul public al oraşului Valea lui Mihai, închiriere concesionare, vânzare bunuri mobile şi imobile din domeniul privat al oraşului Valea lui Mihai, achiziţii de imobile, active, acţiuni la societăţi comerciale în favoarea oraşului Valea lui Mihai pdf
21 2016-08-26 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţe tip ANL, precum şi repartizarea de locuinţe tip ANL destinate închirierii, situate în Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
22 2016-08-26 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială, precum şi repartizarea unei locuinţe sociale pdf
23 2016-09-30 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local pdf
24 2016-09-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 26 august 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 septembrie 2016 pdf
25 2016-09-30 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016 pdf
26 2016-09-30 H O T Ă R Â R E privind stabilirea preţului de valorificare a masei lemnoase provenită din partida nr.30059 pdf
27 2016-09-30 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai în Consiliul de administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei al unităţilor şcolare din oraşul Valea lui Mihai pdf
28 2016-09-30 H O T Ă R Â R E privind încetarea Contractului de comodat bun imobil situat în Valea lui Mihai, str. Bathory Istvan nr. 32, judeţul Bihor, nr.3802/2015 pdf
29 2016-09-30 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
30 2016-09-30 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială, pdf
31 2016-10-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 septembrie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 octombrie 2016 pdf
32 2016-10-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea închirierii unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă cu destinaţia: sedii de partide pdf
33 2016-10-28 H O T Ă R Â R E privind modificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016 pdf
34 2016-10-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului III 2016 pdf
35 2016-10-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Oraşului Valea lui Mihai , 2015-2020 pdf
36 2016-10-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai pdf
37 2016-10-28 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L pdf
38 2016-10-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială pdf
39 2016-10-28 H O T Ă R Â R E privind introducerea în domeniul public al Oraşului Valea lui Mihai a suprafeţei totale de teren de 224.573 mp amplasat în intravilanul oraşului Valea lui Mihai pdf
35 Anexa 2016-10-28 Strategia_ValeaLuiMihai_27.09.2016.pdf pdf
40 2016-11-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 octombrie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 25 noiembrie 2016 pdf
41 2016-11-25 H O T Ă R Â R E privind alegerea modalităţii de gestiune a unor activităţi de salubrizare în oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor şi aprobarea Studiului de oportunitate a deciziei de delegare pdf
42 2016-11-25 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016 pdf
43 2016-11-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la Contractul de asistenţă juridică încheiat cu d-na Pop Lavinia – avocat pdf
44 2016-11-25 H O T Ă R Â R E privind modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord – Vest pdf
45 2016-11-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC APA CANAL NORD VEST SA pdf
46 2016-11-25 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L, rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unei locuinţe tip A.N.L. pdf
47 2016-11-25 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unei locuinţe sociale pdf
48 2016-11-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2017 o locuinţă socială pdf
49 2016-11-25 H O T Ă R Â R E privind stabilirea preţului de valorificare a masei lemnoase provenită din partida nr.30060 şi din partida nr. 30061 pdf
50 2016-11-25 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
51 2016-12-21 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 25 noiembrie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 21 decembrie 2016 pdf
52 2016-12-21 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2016 pdf
53 2016-12-21 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2017 pdf
54 2016-12-21 H O T Ă R Â R E privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2017 din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia pdf
55 2016-12-21 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
56 2016-12-21 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială pdf
 
 
În cazul unor eventuale probleme de protecția consumatorilor accesați:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Toate drepturile rezervate ©
Orașul Valea lui Mihai
2012 - 2015
Hosted by: