Hotărâri - 2018

Număr Data Descriere Descărcare
001 2018-01-09 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 22 decembrie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 09 ianuarie 2018 pdf
002 2018-01-09 H O T Ă R Â R E privind utilizarea sumei de 330.446,04 lei din excedentul bugetului local al anului 2017 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare şi utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii din anul 2017 în sumă de 227.637,22 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare în anul 2018 pdf
003 2018-01-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 09 ianuarie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 15 ianuarie 2018 pdf
004 2018-01-15 H O T Ă R Â R E privind implementarea proiectului „Înfiinţarea spaţiilor de acces pietonal – trotuare în Oraşul Valea lui Mihai” pdf
005 2018-01-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului IV 2017 pdf
006 2018-01-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2018 din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia pdf
007 2018-01-15 H O T Ă R Â R E privind propunerea calificativului evaluării performanţelor profesionale ale Secretarului oraşului Valea lui Mihai, pentru anul 2017 pdf
008 2018-01-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2018 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 pdf
009 2018-01-15 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip ANL pdf
010 2018-01-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2018-2019 pdf
011 2018-02-02 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 15 ianuarie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 02 februarie 2018 pdf
012 2018-02-02 H O T Ă R Â R E privind implementarea proiectului „Modernizarea terenului de sport pentru elevii Colegiului Agricol nr.1 din Oraşul Valea lui Mihai, Bihor” pdf
013 2018-02-21 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 02 februarie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 21 februarie 2018 pdf
014 2018-02-21 H O T Ă R Â R E pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire hală depozitare pesticide şi îngrăşăminte beneficiar S.C. AGROTEX S.R.L. pdf
015 2018-02-21 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Strategiei energetice a Oraşului Valea lui Mihai, pentru perioada 2016-2026 pdf
015 Anexa 2018-02-21 Anexa la Hotărâre nr.15 din 21.02.2018 pdf
016 2018-02-21 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018 pdf
017 2018-02-21 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Contractului de mandat încheiat între Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia de proprietari Moka pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuit pdf
018 2018-02-21 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip ANL şi prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip ANL pdf
019 2018-02-21 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) pdf
020 2018-02-21 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada Republicii nr.4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor; strada Republicii nr.8, scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai - faza DALI pdf
021 2018-02-21 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
020 Anexa1 2018-02-21 Anexa nr.1 la Hotărâre nr. 20 din 21.02.2018 pdf
027 2018-03-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 13 martie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 martie 2018 pdf
028 2018-03-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea cumpărării imobilului – teren şi construcţii – situat în Oraşul Valea lui Mihai, str. Ady Endre nr. 21, judeţul Bihor, înscris în CF nr.51432 – Valea lui Mihai pdf
029 2018-03-29 H O T Ă R Â R E privind transmiterea fără plată a două autoturisme unităţilor şcolare de învăţământ preuniversitar de stat din Oraşul Valea lui Mihai pdf
030 2018-03-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru oraşul Valea lui Mihai pdf
031 2018-03-29 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale pdf
032 2018-03-29 H O T Ă R Â R E privind repartizarea de locuinţe tip ANL destinate închirierii, situate în Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
033 2018-03-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din oraşul Valea lui Mihai, pe anul 2018 pdf
034 2018-04-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 29 martie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 aprilie 2018 pdf
035 2018-04-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai la proiectul: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Şcoala Gimnazială Zelk Zoltan, Oraşul Valea lui Mihai, a Studiului de fezabilitate pentru obiective mixte de investiţii şi a cheltuielilor legate de proiect pdf
036 2018-04-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului I 2018 pdf
037 2018-04-27 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2019 pdf
038 2018-04-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia „PRO VALEA LUI MIHAI – ÉRMIHÁLYFALVÁÉRT EGYESÜLET” în vederea organizării Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXVI pdf
039 2018-04-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Programului-cadru al Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” – ediţia XXVI pdf
040 2018-04-27 H O T Ă R Â R E privind conferirea unor distincţii DIPLOMA DE EXCELENŢĂ cu prilejul Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXVI pdf
022 2018-03-13 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
023 2018-03-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 21 februarie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 13 martie 2018 pdf
024 2018-03-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a sistemului de parcare cu plată în Orașul Valea lui Mihai pdf
025 2018-03-13 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
026 2018-03-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai la proiectul: Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor, a Studiului de fezabilitate şi a cheltuielilor legate de proiect pdf
026 Anexa 2018-03-13 Hotare 26 din 13.03.2018 Anexa 1 pdf
041 2018-05-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 aprilie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 mai 2018 pdf
042 2018-05-30 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
043 2018-05-30 H O T Ă R Â R E privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.62/2017 pentru obiectivul de investiţii: „Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai - Realizare rețele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarty Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor” pdf
043 Anexa 2018-05-30 Anexa la Hotarare nr.43 din 30.05.2018 pdf
044 2018-05-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2017 pdf
045 2018-05-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 2.961.876 lei, în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale pdf
046 2018-05-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018 pdf
047 2018-05-30 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
052 Anexa 2018-06-27 Anexa la Hotarare nr.52 din 27.06.2018 pdf
052 2018-06-27 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
051 2018-06-27 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială pdf
050 2018-06-27 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
049 2018-06-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai la proiectul: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Colegiul Agricol nr.1 oraş Valea lui Mihai, a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a cheltuielilor legate de proiect pdf
048 2018-06-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 mai 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 iunie 2018 pdf
053 2018-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 iunie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 iulie 2018 pdf
054 2018-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Amplasarea staţie de telefonie mobilă Vodafone beneficiar S.C. VODAFONE ROMÂNIA S.A. pdf
055 2018-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea „Contractului de folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public” pdf
056 2018-07-27 H O T Ă R Â R E privind vânzarea unui imobil – teren cu construcţii din domeniul privat al oraşului Valea lui Mihai pdf
057 2018-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului II 2018 pdf
058 2018-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea suportării din bugetul local a cotei părți din valoarea cofinanțării aferentă Orașului Valea lui Mihai pentru serviciile necesare întocmirii documentației de atribuire a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din zona nord- vest a județului Bihor în perioada 2014 – 2020 pdf
059 2018-07-27 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
060 2018-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării orașului Valea lui Mihai la proiectul: Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice în Orașul Valea lui Mihai și a cheltuielilor legate de proiect pdf
065 2018-08-09 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice – faza SF şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a Anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată pentru Proiectul: Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public în Oraşul Valea lui Mihai, jud. Bihor, din Oraşul Valea lui Mihai pdf
064 2018-08-09 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018 pdf
063 2018-08-09 H O T Ă R Â R E pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC APA CANAL NORD VEST SA pdf
062 2018-08-09 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 iulie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 09 august 2018 pdf
061 2018-08-09 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
069 2018-08-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC APA CANAL NORD VEST SA pdf
068 2018-08-27 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018 pdf
067 2018-08-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai la proiectul: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor, a documentaţiilor tehnico-economice – faza S.F. şi faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţie şi a cheltuielilor legate de proiect pdf
066 2018-08-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 09 august 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 august 2018 pdf
077 2018-09-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială, rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale pdf
076 2018-09-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip ANL pdf
075 2018-09-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) pdf
074 2018-09-28 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în Consiliul de administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei al unităţilor şcolare din Oraşul Valea lui Mihai pdf
073 2018-09-28 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018 pdf
072 2018-09-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al oraşului Valea lui Mihai şi a Regulamentului Local de Urbanism pdf
071 2018-09-28 H O T Ă R Â R E privind darea în administrarea Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan” – Valea lui Mihai, a imobilului situat în oraşul Valea lui Mihai, strada Ady Endre nr.21 pdf
071 Anexa 2018-09-28 Anexa 1 la Hotărâre nr.71 din 28.09.2018.pdf pdf
070 2018-09-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 august 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 septembrie 2018 pdf
080 2018-10-15 H O T Ă R Â R E privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai nr.12/2018, pentru proiectul „Modernizarea terenului de sport pentru elevii Colegiului Agricol nr.1 din Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor” pdf
080 Anexa 2018-10-15 Anexa la Hotărâre nr. 80 din 15.10.2018 pdf
079 2018-10-15 H O T Ă R Â R E privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai nr.4/2018, pentru proiectul „Înfiinţarea spaţiilor de acces pietonal – trotuare în Oraşul Valea lui Mihai” pdf
079 Anexa 2018-10-15 Anexa la Hotărâre nr. 79 din 15.10.2018 pdf
078 2018-10-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 septembrie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 15 octombrie 2018 pdf

Hotărâri - 2017

Număr Data Descriere Descărcare
01 2017-01-06 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 21 decembrie 2016 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 06 ianuarie 2017 pdf
02 2017-01-06 H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2017-2018 pdf
03 2017-01-06 H O T Ă R Â R E privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului Oraşului Valea lui Mihai a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.308.000 lei pdf
04 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 06 ianuarie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 ianuarie 2017 pdf
05 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
06 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind atribuirea, în regim de închiriere a unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, pentru sediu al Biroului Parlamentar din oraşul Valea lui Mihai pdf
07 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Oraşului Valea lui Mihai a suprafeţei de 427 mp teren situat în Oraşul Valea lui Mihai, str. Republicii nr.30 pdf
08 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Modernizare str. Bethlen Gabor situată în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor” pdf
8 anexa 1 2017-01-27 hot. 08 din 27 ian.2017 anexa 1_opt.pdf pdf
8 anexa 2 2017-01-27 Hot. 08 din 27 ian.2017 anexa 2_opt.pdf pdf
09 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind propunerea calificativului evaluării performanţelor profesionale al Secretarului oraşului Valea lui Mihai, pentru anul 2016 pdf
10 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2017 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 pdf
11 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L pdf
12 2017-01-27 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea de locuinţe sociale pdf
14 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Szentes Attila înainte de expirarea duratei normale a acestuia pdf
17 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind darea în folosinţă gratuită a unui imobil - teren Fundaţiei Sfântul Francisc pdf
15 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
13 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 ianuarie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 februarie 2017 pdf
16 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea unui schimb de imobile pdf
19 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă socială şi prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială pdf
16 Anexa 2 2017-02-28 hot. 16 din 28 02 2017 Anexa 2 pdf
16 Anexa 1 2017-02-28 hot 16 din 28 02 2017 Anexa 1 pdf
20 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
21 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) pdf
22 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Staţie de pompare SP5 pentru apă uzată menajeră, Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor” pdf
22 Anexa 2017-02-28 hot. 22 din 28.02.2017 Anexa pdf
23 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Realizare rețele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos; Kolcsey Ferenc; Avram Iancu; Vorosmarti Mihaly; Ady Endre; Republicii; Gheorghe Doja; Târgului; Izvorului; Breslelor; Fabricii; Szent-Gyorgyi Albert; Băncii; Arpad; George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor” pdf
23 Anexa 2017-02-28 hot. 23 din 28.02.2017 Anexa pdf
24 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea construirii unui bazin didactic de înot în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor pe terenul cu nr. cad.50881 – proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai - pdf
25 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
18 Anexa 1 2017-02-28 hot.18 din 28.02.2017. Anexa 1 pdf
18 Anexa 2 2017-02-28 hot. 18 din 28.02 2017. Anexa 2 pdf
18 2017-02-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai pdf
26 2017-03-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 februarie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 martie 2017 pdf
28 2017-03-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Îmbunătăţire Infrastructură apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai, judeţul Bihor” pdf
28 Anexa 2017-03-28 Anexa la HOTĂRÂRE 28 din 28.03.2017 pdf
27 2017-03-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017 pdf
37 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind repartizarea de locuinţe tip ANL destinate închirierii, situate în Valea lui Mihai, str. Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
43 2017-05-16 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
42 2017-05-16 Conferirea unor distincţii DIPLOMA DE EXCELENŢĂ cu prilejul Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXV pdf
41 2017-05-16 Aprobarea Programului-cadru al Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” – ediţia XXV pdf
32 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea închirierii unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă pdf
29 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 martie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 aprilie 2017 pdf
30 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind validarea mandatului de consilier local al d-lui TÓTH FERENCZ-CSABA pdf
31 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor din proprietatea publică şi privată a oraşului Valea lui Mihai şi a documentaţiei de atribuire a contractului de închiriere pdf
33 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2018 pdf
34 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2016 pdf
35 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului I. 2017 pdf
36 2017-04-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al Oraşului Valea lui Mihai”, a altor titluri şi distincţii personalităţilor cu merite deosebite pdf
38 2017-05-16 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 28 aprilie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 16 mai 2017 pdf
39 2017-05-16 H O T Ă R Â R E privind darea în administrare cu titlu gratuit Asociaţiei Intercomunitară Zona Nord - Vest a terenului în suprafaţă de 436 mp proprietatea publică a oraşului Valea lui Mihai, parte din imobilul – teren identificat prin nr. cadastral 52267 înscris în C.F. nr.52267 - Valea lui Mihai pdf
40 2017-05-16 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia „PRO VALEA LUI MIHAI – ÉRMIHÁLYFALVÁÉRT EGYESÜLET” în vederea organizării Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXV pdf
44 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 16 mai 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 iunie 2017 pdf
45 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Modernizare str. Vorosmarty Mihaly, Oraş Valea lui Mihai, judeţul Bihor” pdf
46 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Modernizarea străzilor Pazmany Peter, Breslelor, Zorelelor şi Bathory Istvan din Oraşul Valea lui Mihai” pdf
47 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017 pdf
48 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai ca observator în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi directori adjuncţi din unităţile de învățământ preuniversitar de stat din oraşul Valea lui Mihai pdf
49 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale din oraşul Valea lui Mihai pdf
50 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din oraşul Valea lui Mihai, pe anul 2017 pdf
51 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
52 2017-06-30 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială pdf
45 Anexa 2017-06-30 hot. 45 din 30.06.2017 Anexa pdf
46 Anexa 2017-06-30 hot. 46 din 30.06.2017 Anexa pdf
53 2017-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 iunie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 iulie 2017 pdf
54 2017-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
55 2017-07-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului II 2017 pdf
56 2017-07-27 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017 pdf
57 2017-07-27 H O T Ă R Â R E privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai şi al S.P.C.L.P. Valea lui Mihai pdf
58 2017-07-27 H O T Ă R Â R E privind desfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Valea lui Mihai pdf
59 2017-07-27 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip ANL şi prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip ANL pdf
60 2017-08-01 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 iulie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 01 august 2017 pdf
61 2017-08-01 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai – Canalizare apă menajeră pe străzile: Kossuth Lajos, Erkel Ferenc, Deak Ferenc, Arany Janos, Nicolae Bălcescu, Petofi Sandor, Dr. Cozac Ludovic, Iosif Vulcan, Lucernei, Jozsef Attila, Kodaly Zoltan, Horea, Orban Balazs, 1 Decembrie, Bartok Bela, Bocskai Istvan, Charles Darwin, Crişan, Korosi Csoma Sandor, Zrinyi Miklos, Mihai Eminescu, Octavian Goga, Stejarului, Lalelelor, Konrad Roentgen, I.L. Caragiale, Salcâmului, Danko Pista, Ştrandului, II. Rakoczi Ferenc” pdf
61 Anexa 1 2017-08-01 Anexa 1 la HOTĂRÂRE 61 din 01.08.2017 pdf
61 Anexa 2 2017-08-01 Anexa 2 la HOTĂRÂRE 61 din 01.08.2017.pdf pdf
62 2017-08-01 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiţiei „Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai - Realizare rețele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos; Kolcsey Ferenc; Avram Iancu; Vorosmarti Mihaly; Ady Endre; Republicii; Gheorghe Doja; Târgului; Izvorului; Breslelor; Fabricii; Szent-Gyorgyi Albert; Băncii; Arpad; George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor” pdf
62 Anexa 2017-08-01 Anexa la HOTĂRÂRE 62 din 01.08.2017.pdf pdf
63 2017-08-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 01 august 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 31 august 2017 pdf
64 2017-08-31 H O T Ă R Â R E privind prelungirea contractului de închiriere pentru sediu de partid pdf
65 2017-08-31 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unei locuinţe sociale pdf
66 2017-08-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) pdf
67 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
68 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 31 august 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 septembrie 2017 pdf
69 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017 pdf
70 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai în Consiliul de administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei al unităţilor şcolare din oraşul Valea lui Mihai pdf
71 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unor locuinţe tip A.N.L. destinate închirierii situate în Oraşul Valea lui Mihai, str. Iancu de Hunedoara (Hunyadi Janos) şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
72 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială pdf
73 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Registrului local al Spaţiilor verzi din Orașul Valea lui Mihai pdf
73 Anexa 2017-09-27 Hotărâre 73 din 27.09.2017 Anexa pdf
74 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai la proiectul:Îmbunătăţirea mediului urban în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor,a Studiului de fezabilitate şi a cheltuielilor legate de proiect pdf
74 Anexa 1 2017-09-27 Hotărâre 74 din 27.09.2017 Anexa 1 pdf
75 2017-09-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării oraşului Valea lui Mihai, a parteneriatului şi a contribuţiei proprii aferentă Oraşului Valea lui Mihai la proiectul „Building bicycle road between Vámospércs and Valea lui Mihai" (Construirea unui drum de bicicleta între Vámospércs şi Valea lui Mihai) finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020 și a asigurării fondurilor necesare implementării proiectului pdf
76 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 septembrie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 31 octombrie 2017 pdf
77 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
78 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind darea în administrare către Consiliul Local al Municipiului Marghita a unei părţi din imobilul situat în Oraşul Valea lui Mihai, str. Republicii nr.29, înscris în CF nr. 50692, nr. cadastral 50692, proprietate publică a U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai pdf
79 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului III 2017 pdf
80 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017 pdf
81 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind respingerea cererii de scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale pdf
82 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind modificarea cuantumului lunar al contribuţiei de întreţinere în Centrul de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora pdf
83 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip ANL pdf
84 2017-10-31 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale pdf
85 2017-11-20 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 31 octombrie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 20 noiembrie 2017 pdf
86 2017-11-20 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor pdf
86 Anexa 2017-11-20 Anexa la Hotărâre 86 din 20.11.2017 pdf
87 2017-11-20 H O T Ă R Â R E privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului Aşezământ cultural şi teren aferent şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor pdf
88 2017-11-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 20 noiembrie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 noiembrie 2017 pdf
89 2017-11-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
89 Anexa 2017-11-29 Anexa la Hotărâre 89 din 29.11.2017 http://valealuimihai.ro/localcouncil/download/
90 2017-11-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai şi al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor – Valea lui Mihai pdf
90 Anexa 1 2017-11-29 Anexa 1 la Hotărâre 90 din 29.11.2017 pdf
90 Anexa 2 2017-11-29 Anexa 2 la Hotărâre 90 din 29.11.2017 pdf
91 2017-11-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017 pdf
92 2017-11-29 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
93 2017-11-29 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2017 pdf
94 2017-11-29 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
95 2017-12-22 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 29 noiembrie 2017 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 22 decembrie 2017 pdf
96 2017-12-22 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.73/2013 pdf
97 2017-12-22 H O T Ă R Â R E privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr.2 la Contractul de asistenţă juridică încheiat cu d-na Pop Lavinia – avocat pdf
98 2017-12-22 O T Ă R Â R E privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.57/2017 pdf
99 2017-12-22 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip ANL şi prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip ANL pdf
100 2017-12-22 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2018 o locuinţă socială pdf
 
 
În cazul unor eventuale probleme de protecția consumatorilor accesați:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Toate drepturile rezervate ©
Orașul Valea lui Mihai
2012 - 2015
Hosted by: